۱۳۹۲ مرداد ۲۵, جمعه

جنگ جهانی دوم

این کتاب تاریخی از زاویه ای دیگر به جنگ جهانی دوم می نگرد و سرفصل خود را از جنایت اتمی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی آغاز می کند در ادامه نیز به برسی آلمان قبل از جنگ و سپس حمله آلمان به لهستان و ادامه جنگ با بریتانیا و نبردهای آلمان با روسیه و سپس ورود آمریکا به جنگ و ادامه نبرد ها تا سقوط برلین می پردازد.
در کتاب اشارات متعددی به جنایت های هر دو طرف درگیر جنگ هم متحدین و هم متفقین وشده است که بی طرف بودن نویسنده کتاب را اثبات می کند..در مجموع تاریخ مختصر و مفیدی از جنگ جهانی دوم در دوبیست صفحه جهت علاقه مندان در این کتاب در دسترس قرار گرفته است.
http://1.bp.blogspot.com/-fGBtD-hksUg/UTt8ZNIP-6I/AAAAAAAAD3A/cQ0nlvcemDY/s1600/down%DB%8Cload-ebook-icon.jpg

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...