۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

هارون الرشید

کتاب حاضر به گزارش زندگی و خلافت هارون الرشید محدود نمی شود و همچنان که روش نگارنده این سطور است به زمینه های سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آن دوره تاریخی که بر بستر آنها شخصیت موضوع کتاب به قدرت دست می یابد نیز می پردازد اگر چه هارون الرشید و زندگی و دربار افسانه او چنان عجیب و پرماجراست که حتی برای داستان پردازان و افسانه آفرینان نیز پرجاذبه بوده است اما عهد هارون الرشید و وقایع سیاسی و اجتماعی او نیز قابل توجه بوده است. مولف کتاب کوشیده است با بهره گیری از منابع قدیم و جدید پیرامون تاریخ قرنهای اغازین اسلام در دست است گزارشی اساسی متکی بر موضوع کتاب را فراهم آورد با آنکه پیام گیرندگان این سلسله در اساس افرادی هستند که به پژهشهای تاریخی به معنای اکادمیک آن نیازی ندارند مولف نیز چنین چشم اندازی را در نظر داشته اما خوشبختانه شیوه کار به گونه ای بوده است که ورد تجه و عنایت تایید عده ای از اساتید و پزوهشگران رشته تاریخ را نیز جلب کرده است و مگارنده را بر ادامه این شیوه تشویق و علاقمندان کتب تاریخ را به مطالعه آن توصیه فرموده اند.
 http://1.bp.blogspot.com/-fGBtD-hksUg/UTt8ZNIP-6I/AAAAAAAAD3A/cQ0nlvcemDY/s1600/down%DB%8Cload-ebook-icon.jpg

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...