۱۳۹۲ مهر ۱۱, پنجشنبه

جاده های آتش

این کتاب نوشته موریس فونبور استاد دانشگاه شاعر و نویسنده فرانسوی هست که با نگاه واقع بینانه و آمیخته به طنز حضور نیروهای فرانسوی را در جنگ بازگو می کند خود نویسنده با درجه گروهبانی در جنگ جهانی دوم خدمت می کرد گاهی رمان جنبه طنز آمیز به خود می گیرد و گاهی واقع بینانه می شود.کتاب در مجموع تاثیرات جنگ بر روی روحیه افراد و اشغال فرانسه توسط آلمان را نیز برسی می کند.
http://1.bp.blogspot.com/-fGBtD-hksUg/UTt8ZNIP-6I/AAAAAAAAD3A/cQ0nlvcemDY/s1600/down%DB%8Cload-ebook-icon.jpg

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...