۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

اخگر پردیس سرگذشت واقعی اسکندر از کودکی تا پادشاهی

این کتاب از سه گانه اسکندر (« اخگر پردیس» ، « پسر ایرانی» و « مراسم تشییع») سر گذشت اسکندر جوان است و داستان زندگی او را بازگو می کند؛از کودکی تا بیست سالگی یعنی بر جای پدر مقتولش شاه فلیپ نشست. سال هایی که اسکندر بین ستایش پدرش بیزاری از او و عشق به او درمانده بود. آن گاه که بر بی نیازی از عشق حسادت آمیز و نابود کننده مادرش ملکه المپیاس پای فشرد، ایامی که اسبش بو کفال را تربیت کرد. روزگاری که ارسطو آموزگار خصوص او شد، آنگاه با جوانی به نام هفستیون دوستی ای عمیق بر قرار کرد کسی که مقدر بود نقش مهمی در زندگی او ایفا کند.
 http://1.bp.blogspot.com/-fGBtD-hksUg/UTt8ZNIP-6I/AAAAAAAAD3A/cQ0nlvcemDY/s1600/down%DB%8Cload-ebook-icon.jpg

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...