۱۳۹۲ فروردین ۴, یکشنبه

عصر داروین (نظریه تکامل و مردی که به کشف آن توفیق یافت)


نسخه اصلی این کتاب در سال 1958 به مناسبت صدمین سال انتشار کتاب "اصل انواع" توسط "لورن آیزلی" استاد و رئیس بخش انسان شناسی دانشگاه پنسیلوانیا ی امریکا نوشته شده است.و توسط دکتر محمود بهزاد به فارسی برگردان شده است.
نویسنده در این کتاب نشان داده است ، چگونه زمینه ی فکری برای ظهور و پذیرش نظریه تکامل (فرگشت) بوجود امد ،
و ظهور چه دانشمندان و نظریاتی قبل از داروین باعث شد که او مکانیسم تکامل جانداران را شناسایی کند. و همچنین از اشکالاتی که داروین پس از بیان نظر خود با ان مواجه شد ، بتفصیل بحث می کند.به طور کلی اکتشافات قرن 18 و 19 را در این مورد بررسی میکند.
خواندن این کتاب برای کسانی که بخواهند از تاریخ علم جدید آگاه شوند ، بسیار سودمند خواهد بود.
یکی از کسانی که گذشته از خدمت به دانش در اساس تفکر آدمی انقلابی را بوجود آورده ، چارلز داروین دانشمند طبیعی دان انگلیسی است.
داروین به صورت مجاب کننده ای نشان داد که موجودات زنده از اصل ساده ابتدائی تحول یافته و به صورت متنوع و گوناگونی که امروزه میبینیم درامده اند.
http://1.bp.blogspot.com/-fGBtD-hksUg/UTt8ZNIP-6I/AAAAAAAAD3A/cQ0nlvcemDY/s1600/down%DB%8Cload-ebook-icon.jpg


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...